ब्रह्माकुमारीज् बुटवलमा स्वागत पश्चात् आफ्ना ईश्वरीय अनुभवहरू सुनाउनुहुँदै ब्रह्माकुमार ओम भाईजी….

Brahmakumaris

ब्रह्माकुमारीज् बुटवलमा स्वागत पश्चात् आफ्ना ईश्वरीय अनुभवहरू सुनाउनुहुँदै ब्रह्माकुमार ओम भाईजी….

 

 

18485847_1954909481406325_7074885457277448712_n 18582397_1954909471406326_5810813792175736904_n (1) 18582397_1954909471406326_5810813792175736904_n 18620489_1954909478072992_1765308129456743693_n (1) 18620489_1954909478072992_1765308129456743693_n 18664172_1954909574739649_5453373695834969465_n 18670838_1954909528072987_2403321358953000457_n 18670870_1954909484739658_5610016771164102512_n