ब्रह्माकुमार राजु भाईलाई ब्रह्माकुमारीज् बुटवलमा स्वागत

ब्रह्माकुमारीज् मुख्यालय माउण्ट आबूबाट आउनुभएको ब्रह्माकुमार राजु भाईलाई ब्रह्माकुमारीज् बुटवलमा स्वागत गर्नुहुँदै आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी कमला दिदीज्यू, आदरणीय ब्रह्माकुमार नारायण दाजु तथा नारायणी दिदी ।

 

18341954_1947573568806583_5193662474785147170_n (1) 18402789_1947573848806555_1252042856706127426_n (1) 18403320_1947573535473253_1284279821570376065_n (1) 18446613_1947573632139910_6735743463630696235_n (1)