News

बुटवल नेपाल: लुम्बिनी एक्स्पो-२०७५ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला

बुटवल नेपाल:
लुम्बिनी एक्स्पो-२०७५ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला,
बुटवलद्वारा आयोजित जनचेतना र्‍यालीमा सहभागी ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय नेपाल, क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलको झाँकी सहितको र्‍यालीको झलकहरू..